Gerrie

Vakwerk en aardig.

Harde werkers, serieus met het vak bezig. Netsjes werken en ook nog voorzichtig met onze plantjes. Vakwerk!